Aviso legal

Este é un lugar web que o Concello de Ribadumia (en diante O CONCELLO) pon a disposición dos cidadáns e cidadás e de todos os usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxectivo é fornecer servizo e información a todos estes usuarios e usuarias e proxectar e dar a coñecer así­ a cidade de Ribadumia e a súa actividade.

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así­ como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, O CONCELLO utiliza a información estadí­stica elaborada polo Provedor de Servizos da internet.

O CONCELLO non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. únicamente utilízanse cookies propias,  de sesión, con finalidade técnica (aquelas que permiten ao usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que nela existen)

O portal do que é titular O CONCELLO contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas polí­ticas de privacidade son alleas á da AEPD. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta os seus polí­ticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

En cumprimento do previsto polo artí­cu 5 da LOPD, infórmase que os datos de carácter persoal que se solicitan directamente do usuario a través dos distintos recursos dispoñibles no portal, serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados aos respectivos ficheiros dos que é responsable a AEPD, coas finalidades que se detallan no Rexistro Xeral de Protección de Datos non sendo utilizados para finalidades incompatibles con estas. Os datos solicitados poderán ser cedidos nos casos previstos, para cada ficheiro, no devandito Rexistro.

 

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así­ como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen ao CONCELLO e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 

Responsabilidade dos contidos

O CONCELLO non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. O CONCELLO tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.

O CONCELLO resérvase o dereito para realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando  os contidos publicados ou o deseño do portal.

O CONCELLO non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

 

Reprodución de contidos

Se prohí­be a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. Con todo, os contidos que sexan considerados como datos abertos na Sede electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.

 

Rexistro Xeral de Protección de Datos

A información sobre ficheiros inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos publícase de acordo co previsto no artí­cu 14 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

A reprodución total ou parcial, incluso o envorcado do contido do Rexistro a calquera soporte, esixirá exprésaa autorización do CONCELLO.

Os datos de carácter persoal incluídos no Rexistro non poderán ser obxecto de tratamento, nin usarse para finalidades distintas á desta publicación.

 

Sede Electrónica

De acordo co establecido polo artí­cu 7 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a AEPD responsabilízase da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da Sede electrónica.

 

Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así­ como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

Documentos da lexislación estatal actual

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/index-idgl-idphp.php