Cartas de servizos

Que é unha Carta de Servizo?

Unha Carta de Servizos é un documento polo que un Departamento, Servizo ou Concellería do Concello informa os cidadáns sobre:
 • Os servizos que presta e a forma de prestalos.
 • Os compromisos de calidade que asume para proporcionar un mellor servizo.
Criterios de Actualización: As Cartas de Servizos serán avaliadas e revisadas anualmente, mediante grupos de traballo que terán en conta as opinións presentadas polos cidadáns.

A quen vai dirixida?

O Concello é unha institución que presta servizo aos cidadáns, polo que a súa xestión oriéntase á satisfacción das súas necesidades e expectativas. Por este motivo, as Cartas de Servizos diríxense aos usuarios dos servizos.

Cales son os obxectivos das Cartas de Servizo?

A finalidade das Cartas de Servizos é:
 • Achegar o Concello aos cidadáns.
 • Informar os cidadáns sobre os servizos prestados polo Concello.
 • Expresar o esforzo do Concello pola mellora dos servizos municipais.
 • Establecer un nivel adecuado de calidade dos servizos e controlar o seu mantemento.
 • Posibilitar que os cidadáns opinen sobre o funcionamento dos servizos municipais.

Cales son os contidos das Cartas de Servizos?

 • O nome e labores da Unidade, Servizo ou Concellería que a emite.
 • Os servizos prestados por esa Unidade, Servizo ou Concejalí­a.
 • Os compromisos de calidade asumidos.
 • Información sobre a forma de participación dos usuarios.
 • Direccións e teléfonos da unidade.
 • Horario.