Requisitos

Para poder beneficiarse de todas as posibilidades que ofrece este sistema o cidadán deberá dispoñer dun certificado dixital de persoa fí­sica emitido pola Fábrica Nacional da Moeda e Timbre (o mesmo que se utiliza con outras administracións como a Seguridade Social para obter a vida laboral, ou a Axencia Tributaria para realizar a declaración da renda por Internet) ou do DNI electrónico.

Os certificados dixitais garanten a legalidade das transaccións realizadas por Internet e permiten asinar os documentos electronicamente, para darlles validez jurí­dica.

Para que sede electrónica execútese correctamente, o seu computador deberá dispoñer dos seguintes compoñentes instalados segundo o sistema operativo de que dispoña:

Windows:
  • Plug-in de java, mínimo 1.6.0.14 (*)
  • Adobe Acrobat
  • Mozilla firefox superior ou igual a v.2 ou v.3
  • Internet explorer superior ou igual a 7 ou 8
Linux:
  • Plug-in de java, mí­nimo v. 1.6.0.14 (*)
  • Adobe Acrobat
  • Mozilla firefox superior ou igual a v.2 ou v.3
Versións diferentes ás mencionadas non están certificadas para o correcto funcionamento da plataforma. O navegador debe ter habilitado o soporte para JavaScript, posto que é necesario para a execución do cliente de firma. É posible que Google Chrome non permita o visionado correcto da Sede electrónica. Recomendamos navegadores que posibiliten o funcionamento de Xava.

(*) Pódense dar problemas se na mesma máquina conviven varias versións de Java.